رئیس کمیسیون آموزش شورای عالی استان ها:

ایلنا: محمد جمال حجتی گفت: با فرا رسیدن فصل سرما، در و پنجره کلاس ها بسته خواهد شد. لذا هوای مناسب و چرخش هوا در کلاس ها…

پربازدیدترین