با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران:

ایلنا: با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و مدیر کل شیلات هرمزگان و جمعی از مسئولان ساخت، نصب و راه اندازی اولین…