مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

ایلنا: مدیر کل میراث فرهنگی استان هرمزگان گفت: از ابتدای امسال ۱۲ هزار و ۶۵۰ نفر گردشگر خارجی از استان هرمزگان دیدن کرده اند.

پربازدیدترین