کد خبر: 222736 A

/ نمایشگاه مطبوعات - غرفه ایلنا /

هر جریان اصیلی در جامعه در صورتی که بخواهد پایدار بماند، باید مساله آموزش و تربیت نسل جدید را از ذهن دور نکند.

احسان شریعتی در دیداری که از غرفه خبرگزاری ایلنا داشت، به مسائل و شرایط سیاسی و جریان های شرکت کننده در انتخابات اشاره کرد.
فرزند دکتر علی شریعتی به مساله آموزش هم اشاره کرد و اینکه هر جریان اصیلی در جامعه در صورتی که بخواهد پایدار بماند باید مساله آموزش و تربیت نسل جدید را از ذهن دور نکند.
وی همچنین به نقش دکتر علی شریعتی و تاثیرات ایشان در تربیت نسل های پس از خود اشاره کرد.
متن گفت و گوی کامل با احسان شریعتی را به زودی در خبرگزاری ایلنا خواهید خواند.

انتخابات جامعه ذهن علی شریعتی مطبوعات ایلنا جریان احسان شریعتی امکان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر