کد خبر: 986743 A

اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با صدور اطلاعیه ای بر ارائه فاکتور دو برگی و دریافت امضای خریدار در برگه دوم تاکید کرد

 به گزارش ایلنا اطلاعیه اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته به شرح زیر است: همکاران گرامی، جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات قانونی برای شما همکاران عزیز، یادآور می شود مطابق ماده ۶۷ فصل هشتم قانون نظام صنفی:

 "چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون (مانند ارائه فاکتور) خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد"

لذا شایسته است با توجه به تجربیات قبلی در واحد شکایت، نسبت به ارائه فاکتور دو برگی و دریافت امضای خریدار در برگه دوم کوشا باشید. (حتی اگر خریدار نخواسته باشد.)

 

اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته اطلاعیه اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین درباره لزوم صدر فاکتور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر