کد خبر: 843314 A

در بازدید از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطرح شد:

دکتر کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در این نشست گفت: دانش، تجربه و توان مدیریتی دکتر سعیدی در پتروشیمی جم یک فرصت مهم برای تحقق ماموریت‌های این مجموعه عظیم است

به گزارش ایلنا  محمدرضا سعیدی مدیر عامل پتروشیمی جم و هیئت همراه روز سه شنبه 12 آذر از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بازدید به عمل آورد و در نشستی با حضور کردونی رئیس موسسه و مدیران و پژوهشگران موسسه در رابطه با همکاری‌های متقابل و اجرای طرح‌های پژوهشی گفتگو شد.

دکتر سعیدی در بازید از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اعلام آمادگی پتروشیمی جم در همکاری‌های پژوهشی و آموزشی با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: مبنا قرار دادن برنامه‌ریزی موثر و دقیق، استفاده از نیروی انسانی توانمند و با تجربه در جایگاه  صحیح، وجود ساختار چابک‌، بهره گیری از تکنولوژی به روز و همچنین وجود فرهنگ سازمانی مبتنی بر امانت‌داری، صداقت و اعتماد، لازمه موفقیت هر سازمان و نهاد است.

در ادامه دکتر کردونی با تاکید بر اهتمام به تولید دانش و اندیشه گفت: پژوهش برای پژوهش انجام نمی‌دهیم، ماموریت اصلی این موسسه ارائه توصیه‌های سیاستی، کمک به سیاست‌گذاری اثربخش و کارآمد ، تولید دانش نظری و کاربردی است و شریک کردن شرکای اجتماعی در فرایند سیاست‌گذاری است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در این نشست خاطر نشان کرد: دانش، تجربه و توان مدیریتی دکتر سعیدی در پتروشیمی جم یک فرصت مهم برای تحقق ماموریت‌های این مجموعه عظیم است.

 

پتروشیمی تامین اجتماعی نیروی انسانی سیاست هیئت همراه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر