کد خبر: 833218 A

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران جهت تامین و تضمین سوخت زمستانی ، با توجه به درخواست شرکت ملی گاز ایران و با هماهنگی مدیریت نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران ، بازتولید گاز از مخازن استراتژیک سراجه قم و شوریجه D را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رامین حاتمی در رابطه با میزان تزریق گاز طی هشت ماه اول امسال به مخزن سراجه قم اظهار داشت : طی هفت ماه اول امسال در مجموع 869 میلیون متر مکعب گاز در مخزن سراجه قم تزریق شد. این میزان با احتساب ذخیره مربوط به سالهای قبل در مجموع یک میلیارد و 120 میلیون متر مکعب است .

وی افزود : در سال جاری با توجه به افزایش فشار تزریق گاز به میزان 10 بار و تحویل مطلوب گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران به این شرکت جهت ذخیره سازی ، راندمان تزریق گاز نسبت به برنامه تکلیفی 94 درصد محقق شده که 17 درصد بیشتر از سال گذشته است. طبق هماهنگی انجام شده بازتولید از مخزن از امروز آغاز شد.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره اهمیت طرح ذخیره سازی سراجه قم تصریح کرد : با توجه به روند افزایش مصرف گاز در کشور و سیاستگذاری شرکت ملی نفت ایران برای تضمین و تامین سوخت در فصل سرد سال ، تبدیل مخزن تخلیه شده سراجه قم به عنوان مخزن ذخیره سازی در دستور کار قرار گرفت. همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب ، مجاورت آن به استان تهران و خط لوله سراسری انتقال گاز ، ضرورت اجرای این طرح ملی را دوچندان نمود تا در اوج مصرف گاز در فصل زمستان خللی در خدمت رسانی به هموطنان ایجاد نشود.

 حاتمی درباره ذخیره سازی و آغاز بازتولید گاز از مخزن شوریجه D تصریح کرد : طی هشت ماه نخست امسال در مجموع یک میلیارد و 449 میلیون متر مکعب گاز به مخزن ذخیره سازی شوریجه D تزریق شد که با احتساب مجموع گاز ذخیره شده طی سالهای قبل در مجموع دو میلیارد و 81 میلیون متر مکعب گاز در مخزن ذخیره شده است. همچنین با توجه به میزان گاز تحویلی از سوی شرکت ملی گاز ایران به این شرکت جهت ذخیره سازی راندمان عملکرد تزریق گاز نسبت به برنامه تکلیفی ، مشابه دو سال قبل حدود 67 درصد بوده است . طبق هماهنگی انجام شده بین شرکت ملی گاز ایران و مدیریت نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران ، تاسیسات و چاهها در حال آماده سازی برای تولید بوده و بازتولید گاز از مخزن شوریجه D از امروز آغاز شد.

ایران شرکت ملی گاز شرکت ملی نفت ایران گاز نفت مناطق مرکزی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر