کد خبر: 780861 A

سخنگوی صنعت برق خبر داد:

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه حدود 132 هزار تفاهم‌نامه مدیریت مصرف با مشترکان کشاورزی و صنعتی منعقد شده است، گفت: با همکاری مشترکین این دو بخش حدود یک‌هزار و 161 گیگاوات ساعت در بخش صنعتی و 506 گیگاوات ساعت در بخش کشاورزی صرفه‌جویی حاصل خواهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی در خصوص جزئیات طرح همکاری صنعت و کشاورزی در مدیریت مصرف برق در زمان پیک، عنوان کرد: مشترکین صنعتی و کشاورزی با کاهش مصرف خود در بازه زمانی 12 تا 16 و یا 13 تا 17 می‌توانند در برنامه‌های کاهش پیک مشارکت نمایند.

وی افزود: برنامه‌های کاهش بار برنامه‌ریزی شده در ساعات اوج بار، تعیین ساعت کار واحدهای صنعتی تک شیفت به گونه‌ای که در ساعت 13 پایان کار باشد، اجرای برنامه تعمیرات سالانه به مدت حداقل پنج روز، جابه‌جایی روز تعطیل جمعه با یکی از روزهای هفته به انتخاب مشترک، برنامه ذخیره عملیاتی و استفاده از مولدهای خودتأمین از برنامه‌های مشترکین صنعتی جهت همکاری با صنعت برق است.

سخنگوی صنعت برق در خصوص برنامه‌های مشترکین برق کشاورزی، تصریح کرد: همچنین برنامه‌های کاهش بار برنامه‌ریزی مشترکین صنعتی کشاورزی با کاهش بار حداقل 10 درصد در ساعات اوج بار، قطع بار برنامه‌ریزی شده چاه‌های آب کشاورزی (مشترکین کشاورزی 3-الف) با قطع پمپ آب به مدت چهار ساعت در هر روز و یا قطع کامل 24 ساعته به مدت حداقل هفت روز در هر ماه و استفاده از مولدهای خودتأمین مشترکین صنعتی کشاورزی از برنامه‌های مشترکین برق کشاورزی برای همکاری در کاهش مصرف برق در ساعات پیک است.

وی ادامه داد: تعداد مشترکین همکار که تا امروز تفاهم‌نامه همکاری مبادله کرده‌اند بیش از 41 هزار مشترک صنعتی و حدود 91 هزار مشترک کشاورزی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در پاسخ به اینکه چه میزان صرفه‌جویی از محل پیک سایی صنعت و کشاورزی پیش‌بینی شده، گفت: بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته با همکاری مشترکین این دو بخش حدود یک‌هزار و 161 گیگاوات ساعت در بخش صنعتی و 506  گیگاوات ساعت در بخش کشاورزی صرفه‌جویی حاصل خواهد شد.

وی افزود: همچنین مقدار دیماندی که پیش بینی می‌شود با همکاری مشترکین صرفه‌جویی حاصل شود شامل یک‌هزار و 979 مگاوات در بخش صنعتی و یک‌هزار و 750 مگاوات در بخش کشاورزی است.

رجبی‌مشهدی با بیان اینکه با توجه به نوع مشارکت در هر یک از برنامه‌ها، پاداش‌های مختلفی به مشترکین صنعتی پرداخت خواهد شد، گفت: به عنوان مشوق‌های مشارکت بخش صنعتی در برنامه‌های کاهش بار شبکه می‌توان به این برنامه اشاره کرده که هر کیلووات برق تولیدی مولدهای گازوئیل‌سوز در ساعات اوج بار به مبلغ چهار هزار و 500 ریال خریداری می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین به منظور تشویق بخش صنعتی، در کاهش بار برنامه‌ریزی شده و تعمیرات سالیانه و تعیین ساعت کار با توجه به مقدار کاهش دیماند مصرفی و ساعات همکاری طبق فرمول‌های مشخص شده به مشترک پاداش همکاری تعلق خواهد گرفت.

سخنگوی صنعت برق اذعان داشت: از سوی دیگر در برنامه ذخیره عملیاتی با توجه به روزهای همکاری دو نوع پاداش اعلام آمادگی و همکاری در نظر گرفته شده که با درنظر گرفتن مقدار کاهش، پاداش تعلق خواهد گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در خصوص مشوق‌های مشترکین کشاورزی گفت: چاه‌های آب کشاورزی در صورت همکاری به مدت 31 روز، چهار ساعت قطع در هر روز، و یا هفت روز قطع به صورت 24 ساعته در یک ماه مشمول بخشودگی کامل هزینه برق مصرفی خود خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین مشترکین صنعتی کشاورزی با توجه به مقدار کاهش و تعداد روز و ساعت همکاری مطابق با فرمول‌های تعیین شده پاداش همکاری خواهند گرفت.

بخش کشاورزی برق صرفه جویی صنعت کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر