کد خبر: 777910 A

فرماندار رزن بابیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود شده است گفت: هدف از انسداد چاه های غیر مجاز حفظ منابع آب زیر زمینی است.

به گزارش ایلنا، سید رضا سلامتی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن با اشاره به اینکه شهرستان رزن حائز رتبه نخست استان در خصوص نصب کنتور های هوشمند است اظهار کرد۴۷۸ دستگاه  کنتور هوشمند برای جلوگیری از بهره برداری های غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی نصب شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است اظهار کرد ۱۲۳ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

سلامتی عمق چاه های انسداد شده را ۴۷ کیلومتر عنوان کرد و افزود۴۹ درصد صرفه جویی آب  استان متعلق به شهرستان رزن است.

سید رضا سلامتی خاطر نشان کرد با وجود اینکه شهرستان رزن رتبه نخست استان در سرانه ایجاداشتغال روستایی  را دارد گفت  باید اقتصاد روستایی را هدفمند کرده و وابستگی به آب رادر بحث اشتغال  کاهش دهیم.

فرماندار نسبت به جایگزین کشت های کم آب بر مثل زعفران تاکید کرد و گفت با آگاهی و آموزش کشاورزان برای کشت محصولات کم آب بر باید اقدام شود.

سلامتی افزود در سال ۹۷ در بخش کشاورزی  ۷ میلیون لیتر  سوخت  نسبت به سال۹۶ صرفه جویی شده است‌.

فرماندار خاطر نشان کرد برای حفاظت از منابع  آب های زیر زمینی با تدبیر  و جدیت تمام، با چاه های غیر مجاز برخورد خواهیم کرد .

اقتصاد صرفه جویی فرماندار رتبه نخست چاه های غیر مجاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر