کد خبر: 1101892 A

مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM، به شماره: 12/1400 غ ع در ÷تروشیمی غدیر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی غدیر ، این شرکت در نظر دارد بازسازی روشنایی واحد VCM، خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ 1400/04/13 لغایت 1400/05/04نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

  1. دستورالعمل شرکت در مناقصه
  2. پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )
  3.  فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )
  4. تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )
  5. DETAIL ( 4 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

در پاکت (ب) به آدرس زیر اقدام نمایند.

* جلسه توجیهی در تاریخ : 1400/04/23 راس ساعت: 10:00 در محل سایت برگزار می شود. لازم بذکر است حضور نماینده فنی آن شرکت در جلسه توجیهی الزامی می باشد.

 

اقدام و به آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست ارسال نمایید. تلفن تماس: 06152124617

انتهای پیام/
پتروشیمی روشنایی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر