کد خبر: 1093109 A

شرکت پتروشیمی غدیر،

این شرکت در نظر دارد اجرای Piping مربوط بهFire water واحد VCMخود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/04/01 لغایت 1400/04/20 نسبت به ارائه پیشنهاد فنی مطابق با دستور العمل شرکت در مناقصه (در پاکت ب) اقدام و به آدر زیر ارسال نمایند.

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

 

 

انتهای پیام/
پتروشیمی تلفن مناقصه منطقه ویژه اقتصادی ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر