کد خبر: 1080137 A

مناقصه مناقصه خرید کیسه جامبوبگ و خرید باکس پالت در شرکت نفت پاسارگاد تجدید شد.

به گزارش ایلنا، شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی دومرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 21/02/1400 لغایت 29/02/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 10/03/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

 •  

موضوع تجدید مناقصه

 •  

نوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 1.  

خرید کیسه جامبوبگ مکعبی مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

25.000 عدد

دومرحله ای

 1.  

2.280.000.000 ریال

 1.  

خرید باکس پالت فلزی لوله مبلی مطابق با دیتا شیت مندرج در اسناد مناقصه

25.000 عدد

دومرحله ای

 1.  

5.130.000.000 ریال

 
 1. تهران– سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- امور قراردادها- تلفن 23036218.
 2. نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج – واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 3. مدت اعتبار قرارداد: از زمان ابلاغ قراردادها به مدت شش ماه خورشیدی می باشد.
 4. مدت تحویل موضوعات مناقصه: از زمان دستور خریدار به ارسال کالا حداکثر 35 روز تقویمی می باشد.
 5.  محل تحویل: مطابق با مندرجات اسناد مناقصه به تفکیک هر مناقصه.
 6. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 7. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تعطیلات جدول مناقصه نفت ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر