کد خبر: 1079305 A

مناقصه شماره: 1400/01 - تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید) در پتروشیمی غدیر تمدید شد.

این شرکت در نظر دارد مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید) به مقدار حدودا 14000 تن خود را مطابق مشخصات و شرح کار ارایه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و توام با ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا ساعت17 روز شنبه  مورخ 1400/02/25نسبت به ارسال مدارک مناقصه اقدام نمایند. متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از سایت پتروشیمی غدیر به آدرس:  WWW.GPC.IR (در بخش مناقصه و مزایده) دریافت کنند.

چنانچه ابهام و یا سوالی در خصوص مناقصه مذکور وجود دارد با شماره 02141791000 داخلی 106 واحد بازرگانی تماس حاصل شود.

پتروشیمی مزایده مناقصه دی edc
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر