کد خبر: 1020975 A

با حضور مدیر مجتمع و مدیر واحد HSE انجام شد؛

باحضورمدیر مجتمع و مدیر واحد HSE در اورژانس مجتمع پتروشیمی امیرکبیر از پرستاران مستقر در مجتمع پتروشیمی امیر کبیر با اهدای هدایایی ؛ تقدیر به عمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر ، در جریان این بازدید، مهندس داریوش معتمد مدیرمجتمع شرکت پتروشیمی امیرکبیر به پرستاران این شرکت اظهار داشت:زحمات شبانه روزی پرستاران برای مداوای بیماران بر کسی پوشیده نیست.
وی باتقدیراز زحمات کادر درمان خصوصادرشرایط کرونا افزود:امروز درشرایط شیوع ویروس کرونادرجامعه هستیم وپرستاران درخط مقدم مقابله با این بیماری هستند.
مهندس معتمدبا تاکید بر این که تمام آحادجامعه باید باهمکاری لازم ورعایت دستورالعمل های بهداشتی زنجیره ی ویروس راقطع کنندگفت:مردم خودرا قدردان زحمات طاقت فرساوشبانه روزی پرستاران وکادردرمان می دانندوبزرگترین هدیه به کادردرمان رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
قنواتی مدیر واحد HSE این شرکت باتقدیر از پرستاران ومجموعه ی اورژانس شرکت گفت:درکنارحماسه سازان تولید ، پرستاران درشرایط کرونا حماسه خلق کردند وبرخود لازم می دانیم قدردان تلاش خستگی ناپذیرشما پرستاران باشیم.
پتروشیمی درمان روابط عمومی شبانه روزی ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر