استاد اقتصاد دانشگاه برندایز آمریکا در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: استاد اقتصاد دانشگاه برندایز امریکا گفت: دولت امریکا چون قدرت دارد بدون توجه به نظام بین‌المللی از حداکثر فشار علیه…

پربازدیدترین