• در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، سی‌و‌یکم فروردین، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۵…

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست و یکم بهمن‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به دیروز افزایش ۱۰۰ تومانی…

 • ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیستم بهمن‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳…

 • ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، چهاردهم بهمن‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۳ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته با کاهش ۴۰ تومانی…

 • ایلنا: دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۹۴۲۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۶۰۷۰ لیر ترکیه فروخته شد.

 • ایلنا: دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۹۳۹۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۵۹۲۰ لیر ترکیه فروخته شد.

 • ایلنا: دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۷۰۲۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۳۱۱۰ لیر ترکیه فروخته شد.

 • ایلنا: دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۷۵۳۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۳۱۱۰ لیر ترکیه فروخته شد.

 • ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، چهاردهم آذرماه ، قیمت دلار را برای فروش به مردم، 12 هزار و 700 تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته تغییر نداشته است.…

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، سیزدهم آبان‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته …

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، دوازدهم آبان‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، هشتم آبان‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به هفته گذشته با کاهش تقریبا ۲۰۰…

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، دوم آبان‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند.

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، سی مهرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و…

 • ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست‌وسوم مهرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و 350تومان اعلام کرده‌اند.

 • بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد

  ایلنا: نرخ ۲۴ ارز مانند یورو نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت ۱۰ واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافت. نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست‌ویکم مهرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روزهای اخیر بدون تغییر بوده اس…

 • در صرافی بانک‌ها؛

  ایلنا: صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیستم مهرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روزهای اخیر بدون تغییر بوده است.

 • ایلنا: دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵.۸۴۵۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶.۴۱۸۰ لیر ترکیه فروخته شد.

 • ایلنا: صرافی ملی قیمت دلار را برای پنج‌شنبه یازدهم مهر، ۱۱ هزار ۴۵۰ تومان اعلام کرد.