در گفت‌وگو با سرپرست کاوش در بخش مسکونی شهر سوخته مطرح شد؛

ایلنا: تازه‌ترین کاوش در شهر سوخته با یافته‌های متعدد از بقایای شمن‌ها گرفته تا تیرک‌های چوبی ۵ هزار ساله همراه بوده است.

پربازدیدترین