در نشست رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مطرح شد؛

ایلنا: رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: طرح آموزش در سواحل مکران می‌تواند آینده‌ی این سواحل را دگرگون کند. موضوع اساسی در…