رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در نشست خبری با رسانه‌ها:

ایلنا: علی اوسط هاشمی گفت: ایران و ایرانی پیشتاز مهارت است. به هر موزه‌ای که سر بزنید سرشار از آثار انسان‌های با مهارت است.…