کد خبر: 698840 A

هفتمین دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و آداب تشریفات، ویژه کارکنان مراکز پذیرایی جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این کلاس های آموزشی زیر نظر معاونت گردشگری سازمان  تا کنون به صورت مستمر برای بیش از 407 نفر از کارکنان مراکز پذیرایی در جزیره کیش برگزار شده است. در هفتمین دوره برگزاری این کلاس ها که بیشترین شرکت کنندگان از گروههای شغلی مهماندار، آشپز و کافی من حضور داشتند، پس از نظر سنجی، این دوره با کسب نمره کل 12/84 درصد وضعیت مطلوب در فرایند برگزاری را نشان داد.

 

کلاس های آموزشی گردشگری کیش مراکز پذیرایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر