کد خبر: 243572 A

مناطق آزاد ایران بر خلاف مناطق آزاد دیگر کشورها از تکمیل نبودن زیرساخت ها در بخش های مختلف رنج می برد و دولت تدبیر و امید در تلاش است تا نیازهای اولیه این مناطق که همان تکمیل زیرساخت های حمل و نقل و سرمایه گذاری را مرتفع کرده تا بسترها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران در این مناطق فراهم شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مجموع دستگاه ها و نهادها در کشور باید کاری کنند تا فعالیت ها وفق قانون مناطق آزاد در این مناطق نهادینه شود چرا که روح و شکل قانون در مناطق آزاد هم اکنون رعایت نمی شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از فرینا، محمد معزالدین تاکید کرد: مناطق آزاد ایران بر خلاف مناطق آزاد دیگر کشورها از تکمیل نبودن زیرساخت ها در بخش های مختلف رنج می برد و دولت تدبیر و امید در تلاش است تا نیازهای اولیه این مناطق که همان تکمیل زیرساخت های حمل و نقل و سرمایه گذاری را مرتفع کرده تا بسترها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران در این مناطق فراهم شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: عمده مناطق آزاد کشور از لحاظ اقتصادی در محرومیت به سر می برند و باید فضای مشارکت سرمایه گذاران به این سمت متمایل شود تا وضعیت محرومیت در این مناطق کاهش یابد.

وی یکی از مشکلات سرمایه گذاران در مناطق آزاد را فقدان دستور العمل مستقل مجزا برای بانکداری در این مناطق دانست و افزود: برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی در مناطق آزاد کشور می بایست قوانین بانکداری در این مناطق وفق قوانین مناطق آزاد تغییر کند که به دنبال آن هستیم تا با هماهنگی با بانک مرکزی این دستورالعمل به زودی تدوین شود.

وی ایجاد بانک های خارجی به صورت آزادانه را در مناطق آزاد خواستار شد و گفت: به دلیل مشکلات سرزمین اصلی در حوزه بانکی، فعالیت های بانکداری در این مناطق نیز بر اساس قوانین سرزمین اصلی است که می بایست اصلاح شود چرا که اگر قوانین و مقررات یکسان باشد دیگر مفهوم منطقه آزاد بی معنا خواهد بود.

وی تاکید که امیدواریم نگاه امنیتی از برخی مناطق آزاد کاسته شود تا روند سرمایه گذاری در این مناطق بهبود یابد.

این مقام مسئول در مناطق آزاد ادامه داد: در تلاش هستیم تا بر اساس قوانین مناطق آزاد مشکلات سرمایه گذاران و تجار از نقطه صفر مرزی تا نقطه گمرکی در سرزمین اصلی حل شود.

ایران بانک مرکزی حمل و نقل دولت سرمایه گذاران سرمایه گذاری قانون قوانین و مقررات مشکلات مناطق آزاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر