کد خبر: 1068576 A

در نشست به روسای دانشگاه ها با مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش عنوان شد:

جعفر آهنگران، بین المللی سازی، کارآفرینی و تقویت مهارت‌های شغلی را محورهای مهم فعالیت‌های دانشگاهی درمناطق آزاد برشمرد.

به گزارش ایلنا: در نشست جعفر آهنگران با روسای پردیس‌های بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف، پیام نور، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی تهران و جامع علمی کاربردی که امروز دوشنبه 6 اردیبهشت درسالن اجتماعات این سازمان برگزارشد، شرایط فعلی و برنامه های این دانشگاه ها درجزیره کیش عنوان و راهکارهای تقویت تعاملات درجهت توسعه آموزش عالی و افزایش جذب دانشجویان خارجی و داخلی بررسی شد.  

جعفرآهنگران دراین نشست بر توجه جدی دانشگاه های مناطق آزاد به مقوله تجاری سازی و بین المللی شدن فعالیت ها تاکید کرد وگفت: خروجی فعالیت شعب بین المللی دانشگاه ها درکیش باید به تقویت شتاب دهنده ها و استارت آپ ها، کارآفرینی و توسعه فعالیت های دانش بنیان منتهی شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش با بیان اینکه آموزش باید یادگیری و سطح مهارت های شغلی و تخصصی را ارتقاء دهد اظهارداشت : درحال حاضر دربخش های دولتی و خصوصی جزیره نیاز به افرادماهر و متخصص داریم که می توان با بهره گیری صحیح از ظرفیت های دانشگاهی این نیاز را برطرف کرد.

آهنگران بر ضرورت آینده نگری و انطباق برنامه های بانیاز های جزیره کیش تاکید کرد وگفت: ساده سازی فرایند ها و ارتقاءعملکرد بخش های مختلف جزیره کیش بهترین مولفه برای سنجش میزان موفقیت دانشگاهها درتحقق اهداف راهبردی آنهاست. 

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود: حضوربیش از7 هزاردانشجو درجزیره کیش باید فعالیتهای فرهنگی منطقه را به طرزچشمگیری تقویت کرده و فضای فرهنگی جامعه شهری کیش را ارتقاءدهد.

وی مشارکت گسترده معاونان سازمان منطقه آزاد کیش درامور دانشگاهی و تعامل با حوزه آموزش عالی رافرصتی ارزشمند برای دانشگاههای جزیره کیش برشمرد و گفت: چنانچه پردیس دانشگاههای مختلف کیش برای استفاده بهینه از ظرفیت ها ، برنامه هایی منطبق با نیازها و محور فعالیتهای منطقه تدوین و اجرا کنند ، سازمان منطقه آزادکیش نیز تمام توان خود را برای توسعه آموزش عالی دراین جزیره بکارخواهدگرفت. 

داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیزدراین نشست ، بین المللی سازی،تنوع رشته ها درمقاطع محتلف و افزایش جذب دانشجویان خارجی رامهم ترین محور فعالیت های دانشگاهی درکیش عنوان کرد و گفت:  حضورشعب بین المللی دانشگاه های مطرح کشور درجزیره کیش فرصت منحصر بفردی رابرای ایجاد مراودات بین المللی و جذب دانشجوی خارجی درمنطقه ایجادکرده که باید به شکلی شایسته ازآن بهره برد.

سلیمی با اشاره به ابرازتمایل وزارتخانه های  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای همکاری های مشترک درجزیره کیش درجهت توسعه آموزش عالی و فعالیت های علمی بین المللی اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد کیش با انعقاد چندین تقاهم نامه درجهت حمایت از فعالیت دانشگاهها و تحقق اهداف شهر دانشی  تلاش های موثری داشته است.

سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز دراین جلسه با اشاره به ضرورت توجه جدی دانشگاهها به مهارت آموزی در راستای تحقق اهداف راهبردهای طرح جامع کیش اظهارداشت: طبق سندچشم انداز1405 سازمان منطقه آزاد کیش، این جزیره به عنوان دروازه کشور برای تعاملات و مراودات بین المللی درعرصه های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی و گردشگری جایگاه مهمی دارد ودانشگاهها در تثبیت و ارتقاءاین جایگاه نقش مهمی ایفا می کنند.

پورعلی با ابراز خرسندی از تعامل خوب بخش خصوصی بادانشگاه ها در زمینه ایجاد رشته های جدید و تقویت مهارت های شغلی درمنطقه گفت:با توجه به اینکه محور اصلی فعالیت ها درکیش گردشگری است باید درحوزه گردشگری سلامت و گردشگری علمی از ظرفیت های منحصر بفرددانشگاهی کیش استفاده کرد.

وی با اشاره به لزوم افزایش رشته های جدید با توجه به نیاز سنجی در منطقه، از افزایش تقاضا برای تحصیل دردانشگاه های کیش درچند سال اخیر خبر داد و اظهار داشت: در برخی رشته ها و مقاطع باتراکم تقاضا مواجه هستیم . 

وی ارتقاء سطح مهارتهای شغلی را مرهون حضورموثر دانشگاهها درکیش برشمرد و با تاکید بر اینکه هنوز باید در زمینه استاندارد سازی مهارتها تلاش کنیم ، گفت: علاوه برتغییر وضعیت جمعیتی کیش و افزایش شمار جمعیت دانشجویی منطقه ، توسعه فعالیت های دانشگاهی ،فارغ التحصیلان دانشگاه های کیش را برای سکونت دائم دراین منطقه ترغیب کرده است. 

لازم به ذکراست افزایش کمی و کیفی فعالیت های پردیس های بین المللی کیش ،برگزاری دو همایش بزرگ بین المللی باهمکاری پردیس بین الملل کیش دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و تهران ، افزایش رشته های دانشگاهی به ویژه درمقاطع دکترا، نیازسنجی برای ایجادرشته های جدید مهارتی و تخصصی منطبق با فضای کسب و کار جزیره ، تخصیص امکانات و اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی  از سوی سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه فضاهای دانشگاهی و رونق فعالیت ها، توسعه گردشگری سلامت و گردشگری علمی، و استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاه های کیش برای استانداردسازی برخی فعالیت های اقتصادی و عمرانی ازجمله مواردی بود که روسای دانشگاه ها دراین نشست عنوان کردند.  

 

آموزش عالی جامعه دانشگاه های علوم پزشکی علوم پزشکی معاون فرهنگی و اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر