مدیرعامل منطقه آزاد کیش در پاسخ به ایلنا:

ایلنا: مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: برای تکمیل ترمینال فرودگاه کیش از فردا اوراق صکوک به ارزش 3000 میلیارد ریال منتشر می‌شود…

پربازدیدترین