سعید محمد در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که برخی از تجار قبل از دستور ممنوعیت واردات کالاهای…