کد خبر: 253451 A

امروز بسیاری از کارشناسان علوم پزشکی معتقدند که پرستاری علاوه بر داشتن مهارت علم مراقبت و کمک برای بازیابی سلامت و بهبود شکل زندگی بیمار نیازمند دانستن علوم رفتاری و روانشناسی و در کل دارا بودن مسئولیت اجتماعی در برابر بیماران است.

پرستاری یکی از مشاغل سخت و دشوار جامعه است. شغلی که به دلیل سروکار داشتن با سلامت و جان انسان‌ها نیازمند دانستن مهارت‌های علمی و حرفه‌ای است و از سوی دیگر نیازمند داشتن پذیرش مسئولیت‌ دربرابر افراد بیمار است.

به گزارش ایلنا؛ پرستاری مانند بیاری از مشاغل دیگر یک رشته ارائه دهنده خدمات و فعالیت‌های مخصوص است که برای رفاه و آسایش مردم انجام می‌گیرد. این خدمات چون با زندگی و رفاه مردم مرتبط است، ناگزییر باید تابع قوانین و آداب و اصولی باشد تا هم حقوق مردم تامین شود و هم خود پرستاران درانجام دادن خدماتی که برعهده دارند قانون را مدافع خود ببینند.

براساس قوانین کار پرستاری ارزش‌ها و اصول اخلاقی این حرفه شامل مواردی از جمله مهارت‌های شناختی(آگاهی در زمینه اصول اخلاقی حرفه ای)، مهارت‌های تکنیکی(ارائه توانایی کمک‌های ضروری در زمینه فنون پرستاری در بخش‌های اورژانس و مراقبتهای ویژه)، مهارت ها بین فردی(قابلیت برقرار ارتباط شغلی با همکاران و به خصوص با بیماران بر پایه اعتماد متقابل)، مهارت‌های اخلاقی(توانایی پیشگیری و حل تضادهای اخلاقی) و در نهایت مهارت‌های قانونی(قابلیت و شناسایی مسائل اخلاقی و قانونی و واکنش نسبت به آنها در عمل) است. بنابراین پرستاران براساس این اصول و ارزش‌هاست که ضمن پرداختن به حرفه خود به تعامل با محیط اطراف خود به خصوص بیماران می‌پردازد.

به همین دلیل است که امروز بسیاری از کارشناسان علوم پزشکی معتقدند که پرستاری علاوه بر داشتن مهارت علم مراقبت و کمک برای بازیابی سلامت و بهبود شکل زندگی بیمار نیازمند دانستن علوم رفتاری و روانشناسی و در کل دارا بودن مسئولیت اجتماعی در برابر بیماران است.

بنا به اعتقاد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پرستاری یکی از ویژگی‌های نوین و حرفه ای در علم پرستاری داشتن مبانی عقلائی و مسئولیت پذیری فردی است. این ویژگی در کنار دارا بودن بدنه علمی و دانشی می تواند به پالایش و توسعه این حرفه منجر شود.

رفتار نوعدوستانه

یکی از مهمترین ویژگی های پرستاری نوین پاسخگویی و مسئولیت های نوعدوستانه آنها در محیط کار است. این ویژگی که شامل فعالیت‌های انسان دوستانه و بشردوستانه باعثمی‌شود که این حرفه از دیگر مشاغل متمایز شود.
نکته بعد در پرستاری نوین وجود رفتار تخصصی و بالینی پرستاران بر مبنای علم و استانداردهای حرفه ای است همچنین این حرفه می کوشد تا شرایط رفاه اجتماعی را برای جامعه فراهم کند و دارای استقلال حرفه ای از طریق تدوین خط مشی حرفه ایست.

استقلال یک عنصر اساسی از پرستاری حرفه ای است. با افزایش استقلال پرستاران، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بیشتر می‌شود. پاسخ گویی یعنی اینکه شما بصورت حرفه ای و قانونی مسئول کیفیت مراقبت های پرستاری که انجام می دهید هستید. شما نیاز دارید به روز باشید و در پرستاری و علوم مخصوص و مهارت های اصولی شایستگی شغلی کسب کنید.

حمایتگری از بیمار

یکی دیگر از نقش‌های مهم پرستاران نقش حمایت و مراقبت کننده آنهاست. پرستار به عنوان یک مراقبت کننده به ایجاد سلامتی و دستیابی فرد به بیشترین عملکرد در درمان کمک می‌کند. در این نقش است که پرستار تمام نیازهای بهداشتی بیمار را با توجه به احول عمومی او اعم از نیاز جسمی، عاطفی – احساسی – معنوی و رفاه اجتماعی در نظر می‌گیرد. در واقع پرستاران با دارا بودن نقش حمایتگری به لحاظ انسانی و حقوقی از بیماران مراقبت می کنند.

آموزش یک روش برنامه ریزی شده یا گروهی از روش های مورد استفاده برای کمک به یادگیری برخی افراد است. یادگیری فرایندی است که توسط آن فرد دانشی را کسب نموده یا آن را افزایش می دهد یا بصورت تغییرات رفتاری با یک روش قابل اندازه گیری در نتیجه کسب یک تجربه حاصل می شود. بیمار ممکن است خودش درصدد کسب اطلاعاتی برآید و یا احتمالا پرستار بعد از بررسی و تشخیص یک نیاز یادگیری، آموزش را شروع نماید در بیشتر موارد آموزش بیمار روی سه جنبه تمرکز می یابد.

نوآوری در پرستاری

از دیگر ویژگی ها که در تعریف پرستاری نوین آمده است، نوآوری و نوین بودن رشته است که می تواند خدمات شایسته به مددجویان دهد اما بحثدوم اثربخشی است. اثربخشی نیز به معنای میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. در پرستاری اهداف عمده در خدمات کیفیت خدمات پرستاری، بهبود مستمر کیفیت خدمات و در کنار آن رضایت مندی مددجو، مشتریان و بیماران است.

مفهوم نوآوری در پرستاری به معنای تبدیل ایده ها به روش ها و راه‌حل های جدید در مراقبت از بیمار است که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت مراقبت می‌شود. بنابراین باید در انجام مراقبت‌های بالینی که به مرور زمان دچار روزمرگی می‌شوند، مهارت حل مساله و نوآوری در بین سایر نوانمندی‌های حرفه پرستاری ادغام شود.

کارشناسان معتقدند که نوٱوری در حرفه پرستاری باعثافزایش ایمنی بیماران، کارتیمی موثرتر و سریعتر و همچنین باعثکارآمدی، اثربخشی و ارائه به موقع مراقبت‌ها به بیمار و بالا بردن کیفیت مراقبت از بیمار و ارتقا فرآیند پرستاری و بهبود برآیند بستری در بیمارستان می شود.

روز پرستار مسئولیت اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر