در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: اکبر شوکت بر این عقیده است که سیاست‌های ناصحیحِ دولتی‌ها و نادیده گرفتن حق مشارکت ذینفعان، کار را به اینجا رسانده که…

پربازدیدترین