رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

ایلنا: حسن صادقی گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی نباید مورد بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار بگیرند. بازنشستگانی که…

پربازدیدترین