کد خبر: 727384 A

با حکم رئیس دخانیات کشور؛

مهدی میقانی به عنوان مدیر دخانیات استان مرکزی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا از اراک، با صدور حکمی از سوی رئیس دخانیات کشور مهدی میقانی به عنوان مدیر دخانیات استان مرکزی منصوب شد.

عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و  هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان استان مرکزی از جمله سوابق میقانی است.

دخانیات استان مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر