استاندار مرکزی:

ایلنا: استاندار مرکزی گفت: بحران برق در کشور و استان مرکزی حداقل تا یک ماه آینده وجود دارد و باید همه برای گذر از این وضعیت…

پربازدیدترین