از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب انجام شد؛

ایلنا: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احکام بدوی ۸ متهم پرونده محیط زیستی را صادر کرد.

پربازدیدترین