کد خبر: 127343 A

معاون حقوقی بنیاد مستضعفان در گفت‌وگو با ایلنا:

مالکیت این کاخ‌ها براساس اسناد موجود برعهده بنیاد است و تاکنون سازمان میراثفرهنگی نیز نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراضی نکرده است که به دست ما برسد.

ایلنا: معاون حقوقی بنیاد مستضعفان، گفت: مالکیت کاخ‌های نیاوران و سعدآباد به بنیاد مستضعفان رسیده است و نسبت به این رای سازمان میراثفرهنگی اعتراضی نکرده است که به دست ما برسد.

" قاسم سعیدی " در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه براساس رأی دادگاه بدوی در شعبه شش دادگاه انقلاب رأیی مبنی بر مالکیت بنیاد مستضعفان برای مجموعه کاخ های گلستان و سعدآباد صادر شده است، اظهار کرد: براساس تمامی اسناد و مدارک موجود این کاخ ها از همان ابتدای انقلاب در اختیار بنیاد بوده است و سازمان میراثفرهنگی تنها مدیریت و بهره بردار آن بوده است.

وی ادامه داد: براساس رأی اعلام شده علاوه بر تأکید مجدد مالکیت این کاخ ها بر سازمان بنیاد مستضعفان نسبت به اداره و مدیریت این کاخ‌ها توسط سازمان نیز تأکید شده است که البته سیاست ما در راستای تقابل با سازمان میراثفرهنگی نیست و ما همچنان خود را تنها مالک آنجا می دانیم.

معاون حقوقی بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این کار در راستای اقدام دولت گذشته مبنی بر گرفتن مالکیت این کاخ ها به سازمان میراثفرهنگی انجام شد، تصریح کرد: مالکیت این کاخ‌ها براساس اسناد موجود برعهده بنیاد است و تاکنون سازمان میراثفرهنگی نیز نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراضی نکرده است که به دست ما برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در دولت دهم رئیس سازمان میراثفرهنگی به شکایت به دادگاه، خواهان مالکیت مجموعه کاخ های نیاوران و سعدآباد شد. اما صدور رأی نهایی آن به این دولت رسید که نتیجه آن تأکید بر مالکیت بنیاد مستضعفان بر این کاخ‌ها است.

انقلاب دولت دولت دهم معاون بنیاد میراثفرهنگی سیاست نیاوران کاخ مستضعفان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر