کد خبر: 241598 A

شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۲ دیماه در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ماده الحاقی ۲۳ این لایحه با ۱۲۰ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده رای مثبت دادند.

براساس این ماده الحاقی شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

در خواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

پرداخت صددرصد عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه(قسطی و یا یکجا) حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، ‌ بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط و تقاضای مالکیت خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

جلسه علنی دستگاه های اجرایی رقابت شورای اسلامی شهر شورای پول و اعتبار شهرداری قانون قوانین و مقررات لایحه نمایندگان مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر