کد خبر: 238464 A

مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرایم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی و بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقای دمکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی از جمله مطالب این فصلنامه است.

هفتادونهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «مجلس و راهبرد» مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛ فصلنامه مجلس و راهبرد شماره ۷۹، ویژه پاییز ۱۳۹۳ که همزمان با بیست و یکمین سال انتشار این نشریه منتشر شده، شامل مقالاتی از استادان و محققان دانشگاهی در زمینه‌های پژوهشی مختلف مشتمل بر عناوین زیر است:

۱) بررسی وضعیت، شناسایی مزیت نسبی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از مدل‌های تغییر سهم، ضریب مکانی و سوات(SWOT)(مورد مطالعه: شهرستان بیرجند)

مولف: علی حاجی‌نژاد، جعفر قادری، سیده سمیه خاتمی، غلامرضا یونسی

۲) ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات با تاکید بر اشاعه فناوری

مولف: امیر محترمی، سید حمید خداداد حسینی، شعبان الهی

۳) بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقای دمکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی

مولف: حسن سبحانی، سعید بیات

۴) نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرایم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی

مولف: علی مراد حیدری

۵) طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار

مولف: علی نصیری اقدم، محمدجواد رضایی، مهدی موحدی بک‌نظر

۶) تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده‌های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور

مولف: علی فریدزاد، علی اصغر بانویی، فرشاد مومنی، حمید آماده

۷) قانون مدیریت خدمات کشوری(اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی)

مولف: مریم طهرانی، محمدرضا مالکی، فهیمه غفرانی

۸) اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران

مولف: محسن مهر‌آرا، مهدی خندان سویری

اشتغال ایران پول تجارت حقوق درآمد فرشاد مومنی فناوری مرکز پژوهش های مجلس معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر