کد خبر: 197977 A

پیرمؤذن در تذکر آیین نامه ای:

هم اکنون در مورد انتخاب ناظران مجلس در هیأت نظارت برصدا سیما و مطبوعات اختلاف نظر وجود دارد اما با توجه به دو نظری که مطرح است محمدمهدی مفتح که در این خصوص کار کرده و صاحب نظر است می گوید که باید از صحن علنی مجلس در این رابطه نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی در انتخاب ناظر بر مطبوعات تنها از جایگاه خود دفاع می کند گفت: قطعا در این رابطه باید نظر مجلس گرفته شود.

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز(یکشنبه ۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، غلامرضا اسداللهی در اخطاری با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسی و تذکر با استناد به ماده ۱۸ آیین نامه داخلی مجلس گفت: هم اکنون در مورد انتخاب ناظران مجلس در هیأت نظارت برصدا سیما و مطبوعات اختلاف نظر وجود دارد اما با توجه به دو نظری که مطرح است محمدمهدی مفتح که در این خصوص کار کرده و صاحب نظر است می گوید که باید از صحن علنی مجلس در این رابطه نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قطعا اگر نظر استمزاجی مجلس برای این موضوع گرفته شود می توان براساس آن کار و ناظران را انتخاب کرد.

همچنین کمال الدین پیرمؤذن در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: متاسفانه در موضوع انتخاب ناظران کمیسیون فرهنگی تنها جایگاه خود را دفاع می کند و از جایگاه قانونی نمایندگان مجلس دفاع نمی کند از این رو از هیأت رئیسه می خواهیم که از صحن مجلس در این رابطه نظر گرفته شود.

آیین نامه آیین نامه داخلی مجلس جلسه علنی صحن علنی مجلس عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مطبوعات نمایندگان مجلس نماینده مردم در مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر