کد خبر: 168310 A

یکی از مهمترین موضوعات در تحقق هدف مربوط به صادرات گاز به بقیه دنیا تولید بیشتر از مصرف مورد نیاز در کشور است که در این میان اتخاذ برخی سیاست هایی که بتوانند مصرف داخل را کاهش دهند نیز می تواند بسترهای مربوط به تحقق هدف را فراهم کند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد صادرات گاز ایران به اروپا اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که ایران در سال ۲۰۱۲ به عنوان یکی از کشورهای دارنده ذخایر گازی در جهان شناخته شده است، افزود: به رغم دارابودن چنین ظرفیتی، سهم ایران از تجارب در بازار جهانی گاز بسیار ناچیز است.

بر اساس این گزارش، این امر در حالی است که ایران با تدوین برنامه هایی تصمیم دارد تا از این فرصت خدادادی در جهت تامین منافع کشور و پایداری در اقتصاد، حداکثر استفاده را بکند. از سال های قبل از انقلاب برای صادرات گاز ایران به برخی از نقاط دنیا برنامه ریزی هایی انجام گرفت و برای این منظور بسترهای زیرساختی نیز فراهم آمد اما به دلیل تغییرات سیاسی و اقتصادی، موضوع مربوط به صادرات به سال های بعد موکول شده است به صورتی که صادرات گاز ایران به ترکیه از سال ۱۳۸۱ در کشور آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، علاوه بر این ایران به دنبال صادرات گاز به کشورهایی نظیر عمان، عراق، اروپا و… نیز بوده و تحقق این هدف نیاز به این دارد که پویایی های مربوط به دستیابی به آن مورد توجه قرار گیرند.

در این گزارش آمده است: هم اکنون به رغم آن که ایران به صادرات گاز اقدام می کند، اما برای تامین مصرف داخلی کشور به واردات نیز نیازمند است به گونه ای که باید بیشتر از صادرات، از کشورهای دیگر گاز وارد کند تا مصرف داخلی را تامین سازد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: یکی از مهمترین موضوعات در تحقق هدف مربوط به صادرات گاز به بقیه دنیا تولید بیشتر از مصرف مورد نیاز در کشور است که در این میان اتخاذ برخی سیاست هایی که بتوانند مصرف داخل را کاهش دهند نیز می تواند بسترهای مربوط به تحقق هدف را فراهم کند.

در این گزارش آمده است: در حال حاضر گاز صادراتی ایران به ترکیه از طریق خط لوله ۴۰ اینچ انجام می شود که اگر قرار باشد از این مسیر برای صادرات گاز به اروپا استفاده شود باید قطر لوله موجود به ۵۶ اینچ افزایش یابد.

این گزارش می افزاید: اگر این بستر فراهم شود، باید اقدامات عملی لازم و مناسب برای تامین گاز به منظور صادرات نیز فراهم شود.

بر اساس این گزارش، به نظر می آید با توجه به نگرانی های شرکت ملی گاز ایران در خصوص روند کنونی افزایش مصرف گاز در کشور و اصراری که در پیگیری گازرسانی به برخی از نقاطی که فاقد توجیه فنی و اقتصادی است، وجود دارد، استمرار تراز منفی گاز در کشور همچنان باقی است و لذا پیگیری هدف صادراتی بدون تغییر برخی از رویکردها امکانپذیر نیست.

مرکز پژوهش های مجلس همچنین در این گزارش آوردهاست: علاوه بر اینها، مقوله تحقق صادرات گاز با راه اندازی و به بهره برداری رسیدن فازهای پارس جنوبی پیوند بسیار شدیدی دارد؛ بنابراین تحقق این هدف بدون افزایش تولید گاز از این منطقه امکانپذیر نیست.

در این گزارش آمده است که در موضوع صادرات گاز ایران به دنیا، عواملی نظیر میزان مصرف گاز در داخل، توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها با هدف تامین گاز خانوارها، راه اندازی خطوط لوله های مربوطه، به بهره برداری رسیدن فازهای پارس جنوبی، سیاست خارجی کشور و وضعیت اقتصاد جهانی قابل بررسی هستند.

اقتصاد انقلاب ایران جهان عمان کارشناسی گاز مرکز پژوهش های مجلس اروپا سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر