کد خبر: 110050 A

اعضای این کمیسیون در روز های یکشنبه و دوشنبه هفته آینده از آبهای مرزی غرب کشور بازدید خواهند داشت.

روز سه شنبه چیت چیان وزیر نیرو به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به خصوصی سازی و توزیع، سوخت زمستانی نیروگاههای کشور و نحوه تأمین برق تابستان سال ۱۳۹۳ به کمیسیون انژی مجلس می رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ادامه بررسی لایحه کشوری قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بررسی طرح یک شوری طرح ملی جمع آوری آب باران، بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و بررسی توافقنامه گازی بین ایران و عمان با حضور مسؤولین وزارت نفت از برنامه های اعضای کمیسیون انژی مجلس در روز یکشنبه هفته آینده است.

همچنین اعضای این کمیسیون در روز های یکشنبه و دوشنبه هفته آینده از آبهای مرزی غرب کشور بازدید خواهند داشت.

روز سه شنبه نیز چیت چیان وزیر نیرو به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به خصوصی سازی و توزیع، سوخت زمستانی نیروگاههای کشور و نحوه تأمین برق تابستان سال ۱۳۹۳ به کمیسیون انژی مجلس می رود.

طی هفته اینده کارگروه امور نیرو این کمیسیون ضمن بررسی مشکلات مربوط به آب یزد با حضور نمایندگان یزد و رئیس مجمع استان اصفهان بررسی‌های خود در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین وزارت نفت، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور را ادامه می دهند.

گفتنی است کارگروه امور انرژی های نو و انرژی اتمی به بررسی مشکلات سازندگان تجیهزات نفتی با حضور کارشناسان وزارت نفت می پردازد و کارگروه تحقیق و تفحص از فروش نفت گزارش خود از تحقیق و تفحص از فروش نفت را ارئه خواهد کرد.

برق بودجه خصوصی سازی دیوان محاسبات شرکت ملی نفت ایران عمان کمیسیون انرژی لایحه نفت وزارت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر