حسین زاده در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

ایلنا: نماینده مردم اشنویه با بیان این آرام کردن مردم بسیار مهم است اما جزیره‌ای کار کردن ارکان تصمیم‌گیر باعث بسیاری از…

پربازدیدترین