کد خبر: 993537 A

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل خبر داد:

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 41 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،محسن علی‌گل‌زاده اظهار کرد: برای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 41 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی بیشه شمالی شهرستان بابل با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قلع و قمع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: با اجرای این احکام، 4 هزار و 810 مترمربع اراضی کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه تولید پایدار در بخش کشاورزی در گرو حفظ منابع است، تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد کرد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است، گفت: مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوز به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

تغییر کاربری جهاد کشاورزی زمین کشاورزی نیروی انتظامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر