کد خبر: 973375 A

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران خبر داد:

مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: در پنج ماه امسال ، 66 (51 مرد و ما بقی زن) نفر عابر پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36 درصد کاهش داشت.

به گزارش  خبرنگار ایلنا،علی عباسی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در پنج ماه امسال را 249 نفر اعلام کرد و افزود: به تفکیک محوربرون شهری و راه روستایی با 36 درصد بیشترین فوتی در آن  گزارش شده است.

عباسی در خصوص بالاترین آمار متوفیات عابران پیاده در استان  گفت: شهرستان‌های  بابل با 11 ، ساری و تنکابن هر کدام با 9 نفربیشترین عابران فوت شده و کاردشت ،گلوگاه و نور  هر کدام با یک فوتی عابر کمترین شهرهایی هستند که گزارش شده است.

وی همچنین در خصوص بیشترین خودروی درگیر با متوفیان گفت : به تفکیک  سواری  با 58 درصد  ، وانت بار با 21 درصد ، موتور با 9 درصد و سایر با 12 درصد  فوتی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش مرداد با 20 ، تیر با 16 ، اردیبهشت با 13 نفر بیشترین و فروردین  ماه با 7 مورد کمترین ماه هایی هستند که گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان به تفکیک محل فوت عابران پیاده گفت : 35 نفر از عابران در بیمارستان و 31 نفر در محل حادثه فوت کردند .

این مقام اجرایی استان یادآور شد :دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.

 

 

استان مازندران بیمارستان دستگاه های اجرایی استان فوت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر