کد خبر: 845069 A

پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛

هیات بلند پایه وزارت بهداشت پاکستان متشکل از مدیران ارشد وزارت بهداشت پاکستان به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور در کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی شهید صالحی بابلسر و مرکز بهداشتی و درمانی اجاکسر بابلسر،از نحوه اجرای برنامه های پوشش همگانی سلامت و پزشک خانواده در این مراکز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،پیش از ظهر امروز،هیات بلند پایه وزارت بهداشت پاکستان متشکل از مدیران ارشد وزارت بهداشت پاکستان از ایالت های بلوچستان، پنجاب، هند، گیلگلیت و بلوچستان و خیبر و نمایندگان وزارت بهداشت به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور در  کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی  شهید صالحی بابلسر و مرکز بهداشتی و درمانی اجاکسر بابلسر،از نحوه اجرای برنامه های پوشش همگانی سلامت و پزشک خانواده در این مراکز بازدید کردند.

 شایان ذکر است این هیات پاکستانی در سفر دو روزه خود به استان مازندران ضمن آشنایی  با نظام شبکه بهداشت استان مازندران شامل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت از نحوه اجرای برنامه پوشش همگانی سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای مازندران الگوبرداری کنند.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سلامت مراکز درمانی وزارت بهداشت بابلسر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر