کد خبر: 831318 A

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

مهدی رازجویان گفت: تاکنون ۸۲درصد از حریم ساحل خزر در حوزه استحفاظی مازندران از تملک نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی آزاد شد. ‎

به گزارش خبرنگار ایلنا،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران طول نوار ساحلی استان را ۳۷۰ کیلومتر بیان کرد و گفت: تاکنون ۸۲درصد از حریم ساحل خزر در حوزه استحفاظی مازندران از تملک نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی آزاد شد و ۱۸ درصد همچنان در تصرف بخش ها قرار دارد.

مهدی رازجویان با اشاره به اینکه بیش از ۸۲ درصد نوار ساحلی استان آزادسازی شده است افزود: دسترسی به ساحل درخواست و مطالبه عمومی و مردمی است و باید زمینه دسترسی به ساحل را برای همه مردم فراهم کنیم.

وی طول ساحل را ۳۷۰ کیلومتری بیان کرد و گفت: 18 درصد سحاحل آزاد نشده مربوط اشخاص و بخش خصوصی، مراکز اقامتی و یا سازمان هایی است که باید در کنار ساحل مستقر باشند.

وی یادآور شد: شش درصد از ۱۸ درصد نوار ساحلی آزادنشده مربوط به مراکز اقامتی دستگاه های مختلف است و باید با جدیت بیشتری آزادسازی این نواحی صورت گیرد.

رازجویان یادآور شد: همچنین شش درصد دیگر از مجموع ۱۸ درصد نوار ساحلی آزادنشده مربوط به بخش خصوصی است که دارای سند مالکیت هستند و برای آزادسازی این عرصه ها، باید اعتباراتی درنظر گرفته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اظهار داشت: نباید بعد از مرحله آزادسازی، ساحل را رها کرد و باید این عرصه ها با همکاری شهرداری ها، دهیاری ها و بخش خصوصی بهسازی و سرمایه گذاری شود تا بهتر بتوانیم از این مواهب استفاده کنیم.

وی یادآور شد:در استان مازندران سه تا چهار شهرک ساحلی مصوب داریم و بقیه مجتمع های مسکونی و ساحلی هستند که باید تابع ضوابط و مقررات شهری باشند و باید آزادسازی ساحل را پیگیری کنند و مسکونی بودن مجتمع نباید دلیلی برای تصرف ساحل باشد و باید آزادسازی کرد.   

 

استان مازندران بخش خصوصی سرمایه گذاری شهرداری معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر