کد خبر: 822611 A

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

حسینعلی قوانلو گفت: شهرستان گلوگاه یکی از ظرفیت های مغفول مانده استان است و توسعه شهرک های صنعتی در شرق مازندران در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی قوانلو،  در جلسه بررسی وضعیت صنعت شهرستان گلوگاه افزود: با توجه به اینکه ظرفیت توسعه شهرک صنعتی در غرب استان مازندران قفل است؛ باید این ظرفیت به شرق مازندران منتقل شود.

وی اظهار داشت: بخشی از زمینها در شرق مازندران درجه سه و چهار است که صنایع بزرگ باید توسعه یابند و سرمایه گذاران باید برای سرمایه گذاری در شرق مازندران ترغیب و هدایت شوند.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: توسعه شهرک های صنعتی، از اهداف مهم ما در شرق مازندران است.

قوانلو افزود: بندر امیرآباد فرصتی برای جذب سرمایه گذاران است و وجود اتحادیه های مختلف، شهرک صنعتی فعال و صنایع بزرگ گلوگاه عامل و امتیاز مهمی برای واگذاری نمایندگی اداره صنعت، معدن و تجارت در شهرستان گلوگاه است.

وی با اشاره به اینکه در ارائه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مشکلی با سرمایه گذاران نداریم؛ گفت: باید تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره به سمت شهرستان محروم منتقل و حق توسعه یافتگی ادا شود. 

قوانلو بیان داشت: باید توسعه صنعتی در شهرستان های محروم داشته باشیم تا درآمد خانوار افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

وی گفت: ملاک توسعه یافتگی، درآمد خانوارها و نرخ بیکاری است که در اختیار ماست و باید در این راستا تلاش شود.

 

بیکاری سازمان صنعت معدن و تجارت سرمایه سرمایه گذاران صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر