کد خبر: 821750 A

استاندار مازندران تاکید کرد:

استاندار مازندران با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت بانوان برای توسعه روستاها و مهاجرت معکوس ،گفت: توجه به بوم گردی ،صنایع دستی در حوزه روستا میزان اشتغال زنان را افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از ساری ،احمد حسین زادگان صبح امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران که با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده برگزار شد با بیان اینکه سال های زیادی حوزه زنان با ارتقای مطلوب فاصله داشته است و چندان مورد توجه قرار نمی گرفت ،اظهار داشت: با تمرین و تهیه سند و با بهره گیری از توان کارشناسان و نخبگان که تدوین شده است می توان بهتر ارتقای وضعیت زنان توجه کرد.

وی افزود: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در مازندران نیاز به بودجه و اعتبار مشخصی برای عملیاتی شدن ندارد بلکه  باید نگرشمان را به این حوزه تغییر دهیم.

استاندار مازندران با اشاره به توانمندی های زنان روستایی اشاره کرد و گفت: توجه به صنایع دستی، گردشگری و تولیدات روستایی و توانمندی های بانوان در این حوزه می تواند به ارتقای وضعیت کمک کند.

وی افزود: در زمینه مهاجرت معکوس بررسی ها نشان می دهد تاکنون موفق نبوده ایم و از 70 درصد به 46 درصد رجوع روستاییان و بازگشت آنان به روستاها رسیده ایم.

حسین زادگان با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت بانوان برای توسعه روستاها و مهاجرت معکوس ،تصریح کرد: توجه به بوم گردی ،صنایع دستی در حوزه روستا میزان اشتغال زنان را افزایش دهیم.

استاندار مازندران گفت: نبود سند جامع در حوزه زنان و خانواده تاکنون مشکل زا بوده است ازاینرو برای اجرای آن نیازمند برنامه عملیاتی و قوی هستیم.

 

اشتغال زنان بودجه صنایع دستی مهاجرت روستا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر