کد خبر: 817143 A

به بهانه اتفاقات این روزهای شهرداری ساری؛

شهردار جدید نیامده دست به تغییرات گسترده می زند و می شنویم به یکباره ۱۲- ۱۳ نفر را در ستاد حکم برکناری می زند و یکباره همین تعداد را جایگزین می کند.

این روزها عمارت زیبای شهرداری ساری به محله "برو بیا" تبدیل شده! "عبوری" شاید تنها شهرداری بود که سالها در این عمارت جلوس کرد و ظاهراً آن روزها دیگر تکرار نخواهد شد!

روزگاری نه چندان دور؛ می گفتند ساری، مرکز مازندران به روستایی بزرگ می ماند که فقط نامی از شهر و مرکز بر پیشانی اش حک شده و جوانی آمد و ظرف چند سال؛ کاری کرد کارستان!

کسانی آمدند و در مقام منتقد از عملکرد عبوری سخن ها گفتند که البته باید بپذیریم که دیکته نانوشته غلط ندارد و به قطار ساکن سنگ پرانی نمی کنند!

قصد حمایت و جانبداری از شخص و مقامی را نداریم؛ آنچه می گوییم و می نویسیم فقط در جهت خیر و صلاح شهرمان است؛ مرکز مازندران!

می گویند: نه دیگر شورا همان شورای سالهای گذشته می شود و نه شهردار!

در عمارت شهرداری ساری چه می گذرد؟ شهردار جدید نیامده دست به تغییرات گسترده می زند و می شنویم به یکباره ۱۲- ۱۳ نفر را در ستاد حکم برکناری می زند و یکباره همین تعداد را جایگزین می کند!

می گویند: به چندین ده نفری که در این چند سال به هرشیوه ای جذب شهرداری و سازمانهای تابعه شده اند و بدون هیچ قرارداد محکمی شاغل بوده اند؛ محترمانه گفته اند: " لطفاً دیگر نیایید".

نه شورا، شورای گذشته است و نه شهردارمان مثل گذشته خواهد بود و آنچه می ماند عمارت زیبایی است که شاهد و ناظر رفت و آمدها بوده!

خدایا چنان کن سرانجام کار/تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

زیبایی شهرداری ساری عمارت شهرداری ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر