کد خبر: 815810 A

با حکم رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور؛

طی احکام جداگانه ای که توسط رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور صادر شد , اعضای هیأت بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان مازندران منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،طی احکام جداگانه ای که توسط رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور صادر شد , اعضای هیأت بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان مازندران منصوب شدند.

در این احکام آقایان حسن خیریانپور بعنوان رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان مازندران و عزت الله هاشم زاده بعنوان دبیر و آقایان نیکزاد , افضلی و شهیدی فر بعنوان اعضای هیأت بازرسی منصوب گردیدند.

نظر به اینکه وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس و مسئول حسن جریان انتخابات می باشد لذا هیأت بازرسی انتخابات در ایفای این دو وظیفه مهم, بازرسی و کنترل جریان انتخابات را برعهده خواهد داشت

 

استان مازندران انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور قانون انتخابات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر