کد خبر: 811871 A

فرماندار گلوگاه:

فرماندار گلوگاه گفت: حفظ وضعیت موجود و ظرفیت سازی، راهی برای توسعه همه جانبه است و باید به این سمت حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فریدون کلبادی نژاد در اولین همایش فرصت ها، چالش و توانمندی های شهرستان گلوگاه در افق 1418 افزود: این همایش گامی برای شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف گلوگاه به استان و کشور و توسعه همه جانبه است.

وی اظهار داشت: تلاش برای واشتن شهرستانی توسعه یافته و ایجاد اشتغال مناسب برای جوانان از موارد و مسائل مهمی است که نباید از نظر دور نگه داشته شود.

فرماندار گلوگاه گفت: معرفی ظرفیت های مختلف شهرستان در این همایش، فرصتی برای توسعه است که از آن استقبال می کنیم. 

کلبادی نژاد با بیان اینکه یکی از موارد مهم در توسعه اقتصادی،  ظرفیت سازی است؛ خاطر نشان کرد: نیروی انسانی در فرآیند اقتصادی از عوامل مهم و اثرگذار است که نباید از نظر دور نگه داشته شود.

وی افزود: زیر ساخت های اقتثادی در اثربخشی، کارآیی و مسوولیت پذیری است که باید شرایط آماده شود تا شاهد اثربخشی و کارآیی بود.

فرماندار گلوگاه گفت: محصول سازی یکی از راهبردهای مهم ظرفیت سازی است که برای حمایت از تولید داخلی با توجه به راهبرد جایگزینی واردات و راهبرد توسعه صادرات باید در دستور کار باشد.

 

ایجاد اشتغال فرماندار نیروی انسانی واردات حمایت از تولید داخلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر