کد خبر: 811643 A

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

علی اصغر یوسف نژاد گفت:با نظر جامعه کارگری قانون کار در حال تغییر است که همه باید در تصویب قانون کار سهیم باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا،علی اصغر یوسف نژاد در جمع شوراهای کارگری سراسر استان مازندران با بیان اینکه جامعه کارگری حلقه زنجیره فعالیتی هستند که در اقتصاد کشور نقش موثری دارند،اظهار داشت: البته نقش کارفرمایان را نیز به همراه کارگران در ارتقای اقتصاد کشور نباید نادیده گرفت.

وی افزود: تعامل و همکاری بین کارگر و کارفرما تاثیرپذیری بهتری بر روی اقتصاد کشور دارد اما بلحاظ ساختاری و نگرش دستگاهی که اکنون وجود دارد همکاری و همراهی در این سطح وجود ندارد.

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی به قانون کار اشاره کرد و تاکید بر اینکه قانون کار نیاز به تغییر اساسی دارد ،گفت: البته چندین بار در مجالس مختلف این قانون به نفع کارگر،کارفرما،تولید و اقتصاد تغییر کرد چرا که قانون کار مربوط به یک بخش نیست ؛ بلکه مربوط به اقتصاد کشور است.

وی افزود: تمام قوانین در بخش های مختلف  با تغییرسیاسی،فرهنگی و اجتماعی باید تغییر کنند و این تغییرات فقط مربوط به قانون کار نیست منتها همه می بایست در تغییر قانون مداخله داشته و سهم خود را مطالبه کنند.

یوسف نژاد ادامه داد: با نظر جامعه کارگری قانون کار در حال تغییر است که همه باید در تصویب قانون کار  سهیم باشیم.

وی با اشاره به تامین اجتماعی و اینکه سهامداران اصلی آن کارگران هستند، تصریح کرد: در این بخش نیز کارگران در ارکان مختلف با دمکراسی و مذاکره و با شرایطی که قانون مشخص کرده است مداخله کرده و صاحب نظر باشند.

یوسف نژاد با یادآوری اینکه قانون تامین اجتماعی قانون خوبی است ،افزود: البته این قانون نیز نیاز به تغییر و تحول دارد کما اینکه تامین اجتماعی سرمایه  مهم برای کارگران محسوب می شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در طی سالهای گذشته به صورت قانونی به برخی از ماموریت های صندوق تعرض شده و در واقع سفره تامین اجتماعی گسترده تر شد در حالیکه این مسئله مربوط به مسئولیت تامین اجتماعی نیست.

وی یکی از تکالیف اداره کار را تنظیم مناسبات بین کارگر و کارفرما در جهت تولید عنوان و از شورای اسلامی کار یاد کرد و افزود: شورای کارگری بعد از دهه انقلاب به دلیل قدرتی که داشتند مدیر کل و حتی وزیر تعیین می کردند اما اکنون جایگاه این شورا به دلیل شرایطی که از سوی کارفرما حاکم شده ؛ کم شده است.

یوسف نژاد ادامه داد: شورای کار آنطور که باید نمی توانند ماموریت خود را به خوبی انجام دهند از این رو در قانون جدید جایگاه این شورا لحاظ شود.

وی تصریح کرد: برای تحقق هر کاری همدلی،همیاری و مشارکت در سطح ملی و استانی لازم و ضرورت است اگر این همدلی نباشد اهداف مورد نظر محقق و میسر نمی شود.

 

انقلاب تامین اجتماعی سرمایه مجلس شورای اسلامی نماینده مردم ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر