کد خبر: 809479 A

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران عنوان کرد:

زاغی با اشاره به بالا بودن جمعیت آفت در سالجاری و خطر خسارت به میوه های نارنگی پیش رس، طعمه پاشی برابر دستورالعمل مربوطه به عنوان مهمترین روش مبارزه و تلفیق با سایر روش‌ها برای جلوگیری از خسارت بصورت عمومی توسط باغداران را ضروری خواند.

عبدالرحمن زاغی در گفت و گو با ایلنا، بر اطلاع رسانی و اهمیت اثرگذاری آن برای مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در عرصه، تداوم پیگیری و اجرای عملیات مبارزه با آفت مذکور، انجام صحیح و اصولی مبارزه از طریق طعمه پاشی باغات نارنگی پیش رس و بازدیدهای میدانی مستمر تاکید کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه کاهش دما و بارندگی روزهای اخیر موجب کاهش جمعیت و خسارت آفت مگس میوه نخواهد شد، افزود: تا برداشت کامل محصول، اقدامات کنترلی از طریق طعمه پاشی یا تله گذاری، رعایت بهداشت کف باغ و در ادامه شخم و پابیل درختان در زمستان از سوی باغداران برای کاهش جمعیت آفت و جلوگیری از خسارت مورد تاکید است.

زاغی با اشاره به بالا بودن جمعیت آفت در سالجاری و خطر خسارت به میوه های نارنگی پیش رس، طعمه پاشی برابر دستورالعمل مربوطه به عنوان مهمترین روش مبارزه و تلفیق با سایر روش‌ها برای جلوگیری از خسارت بصورت عمومی توسط باغداران را ضروری خواند.

وی شکار انبوه با استفاده از تله‌های حاوی مواد جلب کننده یا کارت زرد چسبدار آغشته به پروتئین (پروتئین های تائید شده) بدون افزودن حشره کش را به باغداران توصیه کرد و گفت: در شرایط فعلی که میوه نارنگی پیش رس از نظر رنگ و بو، آفت را بیشتر جلب می کند، نصب کارت آغشته به پروتئین و یا سایر جلب کننده‌ها روی یک سوم درختان موجود در باغ تاکید می شود.

این مسوول تکرار طعمه پاشی در باغات نارنگی پیش رس تا یک هفته قبل از رسیدن کامل میوه بصورت هفتگی را تاکید و توصیه کرد میوه های رسیده در اسرع وقت برداشت شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه با بیان اینکه زمان مناسب مبارزه با شپشک‌ها (بالشک مرکبات) از 20 شهریور در شرق و مناطق مرکزی و از 25 شهریور ماه در غرب استان تا دو هفته پس از زمان شروع تعیین شد، افزود: درصورت ضرورت مصرف حشره کش و کنه کش، سموم توصیه شده برابر دستورالعمل سازمان حفظ نباتات با صلاحدید کارشناسان ذیربط و کلینیک‌های گیاهپزشکی انجام شود.

وی در پایان مبارزه با آفات رایج باغات مرکبات بصورت کانون کوبی درختان آلوده به سپردارهای قرمز، قهوه ای و بالشک مرکبات با انجام روش های غیر شیمیایی برابر دستورالعمل در زمان مناسب را ضروری دانست.

 

جهاد کشاورزی قهوه مرکبات کاهش دما سازمان حفظ نباتات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر