کد خبر: 800631 A

معاون استاندار مازندران:

حسین حسن نژاد گفت: سمن ها و سازمان های مروم نهاد، فرصتی برای تحول هستند و مدیران از این فرصت برای بهره مندی بیستر استفاده کنند.

به گزازش ایلنا، حسین حسن نژاد چهارشنبه در همایش سمن های دانش آموزی شرق مازندران در سالن همایش بصیرت ارشاد بهشهر افزود: تلاش برای داشتن جامعه ای ایده آل و به دور از آسیب های اجتماعی از مسائل مهم در هر اجتماعی است.

وی بیان داشت: آنچه امروزه بیش از هر چیز دیگری در جامعه نیازمند آن هستیم، اعتماد است و باید در جامعه اعتمادسازی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار مازندران با اعلام اینکه سازمان های مردم نهاد گامی برای توسعه در کنار بخش دولتی هستند؛ یادآور شد: در کنار فعالیت های مختلف دولت، نیازمند ابزاری به نام سازمان های مردم نهاد برای افزایش اعتماد در جامعه هستیم.

حسن نژاد گفت: این اعتمادسازی و ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد باید از مدارس و در بین دانش آموزان رشد یابد که این همایش کامی مهم برای اعتمادسازی در این بخش است.

وی ادامه داد: مدیران با اعتماد به سمن ها و واگذاری بخشی از امور به آنان، توسعه بیشتری خواهند داشت و خود می تواند تصمیم ساز و سیاست گذار باشد و دولتی که بهتر تصمیم بگیرد سعادت بیشتری تامین می شود.

معاون استاندار مازندران گفت: باید مقید شویم که با حضور سمن ها تصمیماتی به نفع مردم انجام و دولت به نقش اصلی سیاست گذاری بپردازد.

حسن نژاد افزود: سمن ها داوطلبانه و غیردولتی هستند و نباید ذهنیت منفی نسبت به سمن ها داشته باشیم و باید بدانیم سمن ها فرصتی برای تحول هستند.

وی گفت: تصمیمات سنجیده مهم است و امروز باید هزینه تصمیمات غیر منطقی بالا رفته و منطق در جایگاه خود باشد و مدیر با استفاده از خرد جمعی تصمیم بگیرد.

 

آسیب های اجتماعی دولت معاون سیاسی امنیتی سیاست بخش دولتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر