کد خبر: 791282 A

عصر؛ عصر ارتباطات و اطلاع رسانی است؛ زمان کتمان اخبار و گزارشها پایان یافته و هر شخصی برای خود منبع خبری است

عصر؛ عصر ارتباطات و اطلاع رسانی است؛ زمان کتمان اخبار و گزارشها  پایان یافته و هر شخصی برای خود منبع خبری است!

دنیای مجازی؛ همه را حیرت زده کرده و هیچ اتفاقی را نمی توان پنهان نمود!

در عصری که به قول "مارشال مک لوهان" صاحب نظر دانش ارتباطات دنیا بسان دهکده کوچکی است که هر اتفاقی چند دقیقه بعد علنی و افشاء می گردد؛ نمی دانیم چرا در نقطه ای همچون مازندران در شمال ایران، برخی مسئولان محترم از اصل مهم اطلاع رسانی گریزانند و حاضر نمی شوند در مقابل رسانه ها پاسخگو باشند!

زبانمان الکن شد و مو در آورد از بس گفتیم در جلسات ستاد تسهیل تولید چه می گذرد و چرا  اجازه نمی دهند در این جلسات حضور یافته و اطلاع رسانی نماییم و دست آخر جواب دادند در این جلسات مطالبی بیان می گردد که شایسته نیست رسانه ای گردد!

کفش ها پاره کردیم و رفتیم و آمدیم و هنوز نمی دانیم که در استان مازندران چند کارخانه در رکود است و چه تعداد واحد صنعتی با ظرفیت ناقص کار می کنند و چند کارخانه در استان در تملک بانک های محترم هستند! و همین دیروز معاون محترم استاندار در مراسم معرفی واحدهای صنعتی نمونه استان بیان کردند که 70 واحد صنعتی رفع تملک شده اند و 40 واحد به چرخه تولید بازگشته اند!

استاندار محترم مازندران امر فرمودند و گفتند برای تقویت ارتباط میان مسئولان استان و رسانه ها طرح و برنامه ارائه نمایید و ما چندین صفحه سیاه کردیم و هنوز منتظریم تا این ارتباط تحکیم شود!

دوستان ما در روابط عمومی استانداری تلاش دارند میان مسئولان استان و معاونین استاندار و رسانه ها تعامل برقرار شود و مکاتبه کردیم تا این تعامل محقق گردد؛ برای پیگیری مسائلی همچون پسماندها؛ مناطق آزاد و تجاری و... و هنوز این تعامل مثبت نشده!

جناب حسین زادگان؛ استاندار محترم و خوشروی ما؛ معاونین محترم شما یا از مصاحبه گریزانند و یا خیلی اخلاقی هستند و ما نمی خواهیم از این موضوع سوء استفاده شود!

نمی خواهیم و شما هم نخواهید که رسانه ها به شیوه های دیگر متوسل شوند تا خبر و گزارش منتشر کنند!

ما می خواهیم جریان سالم اطلاع رسانی برقرار گردد و مسئولان به میان رسانه ها بیایند و ضمن پاسخگویی، شفاف سخن بگویند و ارتباطات حسنه شود؛ همین و بس!

خدایا چنان کن سرانجام کار/تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

دنیای مجازی کفش مصاحبه مو واحد صنعتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر