کد خبر: 781386 A

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور:

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور گفت: میزان ارزش چوب تولیدی در جنگل های شمال 550 میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،عباسعلی نوبخت در شورای اداری استان مازندران که در استانداری این استان برگزار شد،اظهار داشت: 25هکتار از عرصه کشور سال قبل جنگلکاری شده است.

وی با اشاره به اینکه امنیت زیستی برای ما هم است،خاطرنشان کرد: ایران از 13 اقلیم جهان،11 اقلیم را در اختیار دارد و به جهت منابع طبیعی بسیار غنی هستیم.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور سطح جنگل های شمال کشور را 20 میلیون هکتار دانست،تصریح کرد: با جنگل کاری در کشور 12 هزار میلیارد و 500 میلیون مترمکعب اکسیژن تولید می کند. و میزان آب تولیدی در جنگل بیش از ظرفیت کارون 3 در کشور است.

نوبخت در ادامه با اشاره به طرح تنفس جنگل ها گفت: میزان برداشت ما از چوب جنگل ها پیش از طرح تنفس جنگل هزار و 500 مترمکعب در روز بوده است.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین با بیان اینکه مهاجرت از مناطق خشک و نیمه خشک به سمت مناطق شمالی و جنوبی البرز شروع شده است ،تصریح کرد: نیمی از جمعیت کشور در این مناطق البرزنشین سکونت دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق طرح تنفس جنگل در استان های شمالی، نیاز به مشارکت و همکاری دستگاه های مختلف اجرایی و مردم داریم.

نوبخت ارزش ریالی میزان چوب تولیدی را در جنگل های شمال، 550میلیارد تومان بیان کرد و افزود: هدف ما این است که مردم در کشور توانمند شوند وتوانمندسازی مردم خسارت به عرصه های منابع طبیعی را کاهش می دهد.

 

جنگل شورای اداری معاون منابع طبیعی کارون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر