کد خبر: 765176 A

یادداشت؛

استان مازندران به همان اندازه که ظاهرش زیباست به همان‌ قدر شاید هم خیلی بیشتر از نازیبایی‌ها رنج می‌برد.

ایلنا ؛ استان ما سالانه میزبان دهها میلیون گردشگر است؛ میهمانانی که وقت و بی‌وقت می‌آیند و هوایی تازه می‌کنند و می‌روند و...  مازندران می ماند و مشکلاتش!

اینجا کوه و دشت و دریا ؛ الطاف پایان ناپذیر خداوند برای ساکنان این دیار است و سئوال این است که با این همه ظرفیت‌ها؛ چرا محرومیت؟! مازندران زیباست به حد کفایت اما نازیبایی هایش هم کم نیست.

سرسبزی مازندران دل مسافرانی را می برد که چند روزی میهمان سفره سبز استان هستند اما نمی‌دانند -شاید هم به روی خود نمی‌آورند - که در پس این زیبایی‌ها چه کم لطفی‌هایی  در حق ساکنان آن انجام می‌شود.

مردمان مازندران ؛ ساده و بی ریا هستند و امیدشان به مسئولانی است که قسم می‌خورند و از جان مایه می گذارند تا برای رفاه و آسایش مردم کم نگذارند و پس از  40 سال... لطفا مسئولان محترم  قدم رنجه کنید و از نزدیک ببینید کدام وعده‌های‌تان تحقق یافته که بهترین داوران این ادعا؛ خود شما‌ هستید.

اینجا محرومیت ها در پس سرسبزی ها نهفته اند و هرچه فریاد بر می آوریم ؛ گوش شنوایی نیست و آخر  اگر شانس بیاوریم ؛ سیبل امان نکنند و انگ ها بر پیشانی امان نزنند که عاقبت انتقاد و زبان تند همین است و بس.

اینجا همه می گویند خادم مردم هستیم و ما که چشم وگوش همین مردم هستیم؛ نه می بینیم و نه می‌شنویم!

مدیر کل آورده‌اند مثل شاهین! خوش پرواز که چند روزی هم برما مازنی‌ها منت می گذارند و بربام ما می نشینند! و اگر بگوییم که آقای مدیرکل! چه برسرفرهنگ و ارشاد استان می گذرد؛ شاید بفرمایند؛ تا اوج پرواز کنید که از آنجا همه چیز دیدنی و گفتنی خواهد بود و ماجواب گرفتیم به غایت!

آن معاون محترم استاندار را جرأت نمی‌کنیم بگوییم بالای چشم مبارکتان ابروست؛ چند ماهی است به جمع رسانه ها نمی آیند وحقیقتا هم بیم داریم انتقاد کنیم مبادا که مساله امنیتی شود و... وخودتان بهتر می دانید باقی مسئله را!

و استاندارمان  که خیلی خوش خلق و محترم است و هر محفل و مجلسی که برپا می شود؛ شرمنده اخلاق و رفتارمودبانه  شان می شویم و نمی دانیم چگونه به استحضارش  برسانیم که سال به ماه دوم رسید و هیچ صدایی از مسئولان به گوش نمی رسد؛ گویی همه مهر سکوت برلب زده اند و ما نیز شاید لازم باشد الگو بگیریم تا رسوای عام وخاص نشویم!

خدایا چنان کن سرانجام کار/تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

 

 

 

اخلاق ایران خاک رسانه قلب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر