کد خبر: 764399 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبر داد:

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی بابلکنار خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،سید مصطفی موسوی گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بابلکنار در سال ۸۵ با ظرفیت پالایش ۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: قبل از احداث تصفیه خانه ها، طبق ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی، مدیریت تصفیه فاضلاب و رفع پسآب تولیدی واحدهای صنعتی برعهده هر واحد صنعتی مستقر در شهرک بوده و پس از ساخت تصفیه خانه فاضلاب نیز با رعایت مقررات، پسآب خروجی واحدها به شبکه فاضلاب متصل و تصفیه نهایی در محدوده ضوابط و مقررات محیط زیست می شود.

موسوی تصریح کرد: مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بابلکنار با ظرفیت پالایش ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز و با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در حال ساخت است که هم اکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است.

وی ادامه داد: ساخت تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی با هدف تصفیه مناسب و پاکسازی، بمنظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و استفاده مجدد از آب در آبیاری فضای سبز می باشد.

 

پالایش زیست محیطی فضای سبز محیط زیست واحد صنعتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر