کد خبر: 740311 A

در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد؛

جلسه بررسی توسعه سلامت الکترونیک استان مازندران که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و برخی از مسئولین کشوری در در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار گردید.

 به گزارش خبرنگار ایلنا،جلسه بررسی توسعه سلامت الکترونیک استان مازندران که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت، معاون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی برگزار گردید،قاسم جان بابایی،معاون درمان وزارت بهداشت،گفت: رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بعنوان مدیر پروژه در سطح ملی مطرح است و همه حوزه های وزارتخانه اعم از درمان، بهداشت، غذا دارو و توسعه، سازمان های بیمه و سایر سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط باید با این مدیریت هماهنگ شده و به آن کمک کنند تا سامانه ها و ابزار مناسب در خدمت نظام سلامت کشور باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : پروژه نسخه نویسی و سامانه الکترونیک سلامت مازندران با مشارکت سازمانهای نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو، مرکز امار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران آغاز شد.

در این جلسه که مشاور معاون سازمان برنامه و بودجه، رییس و معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاون و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مدیران سازمان های بیمه پایه استان مازندران نیز حضور داشتند،سید عباس موسوی ادامه داد:اجرای این پروژه همراه با تدوین راهنمای نسخه الکترونیک پیش رفت و نهایتا این راهنما قابلیت استفاده برای کل کشور را دارد.

وی اظهار کرد: یکی از ویژه گی های این پروژه این است که به هیچ وچه انحصار در سامانه مورد استفاده وجود ندارد و همه شرکا با سامانه های مورد استفاده خود وارد این فرآیند می شوند.

در ادامه این جلسه حمید رضا  صفی خانی مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت،ضمن تشکر از گزارش های ارائه شده از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بدترین شکل تضاد در منافع ، تضاد منافع در سیاستگذاری است و افزود: با توجه به تئوری قطار موازی وظیفه اصلی ستاد وزارت تسهیل گر بودن و حمایت از دانشگاه های استان است و در مرحله بعد هم متعادل سازی است.

صفی خانی گفت:دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنان با قوت و قدرت به کار خود در زمینه سامانه الکترونیک سلامت ادامه دهد و پروژه را به کل استان تعمیم دهد.

وی افزود: باید استارت فراگیر شدن سامانه در همه شهرهای استان را بزنید و ما هیچ راهی جز موفقیت نداریم.

مدیر پروژه پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت افزود : باید بابت کار تیمی خوب و همدلی قابل توجه در این دانشگاه از رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکر کنم.

صفی خانی گفت: نرم افزارهای نسخه پیچی در داروخانه با سامانه وزارات بهداشت و نسخه نویس، تبادل داده می کنند. و هیچ الزامی برای ارائه دهندگان خدمت جهت استفاده از یک سامانه خاص وجود ندارد.

در خاتمه محمد جهانگیری معاون سازمان نظام پزشکی کشور هم ضمن تشکر از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ما امروز بسیار خوشحالیم که کسی که تصمیم گرفته و تصمیم سازی کرده صاحب فرآیند بوده و شاهد ارائه بسیار خوب سامانه در این جلسه بودیم که در بستر درست آن طراحی و راه اندازی شده است.

 

 

استان مازندران الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی سلامت وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر